ads

כיצד כלכלה מעגלית מקדמת בו בזמן אינטרסים כלכליים וסביבתיים?

כלכלה מעגלית היא גישה בת קיימא לסביבה הרגישה שלנו. תעשיינים, יצרנים וצרכנים התמקדו קודם לכן בדפוס שאינו בר-קיימא:לייצור להשתמש ולהשליך


בעזרת כלכלה מעגלית, אנו יכולים לראות שינוי דרסטי לטובה של הכלכלה והסביבה שלנו.


בהמשך המאמר תגלה כיצד הדבר אפשרי בעזרת עקרונות הכלכלה המעגלית.


המאפיינים של כלכלה מעגלית מסייעים לקיימות כלכלית וסביבתית.


טיפול מכני בפסולת תעשייתית:


מהנדסי סביבה לומדים ועובדים עם כלים מכניים ומכונות. כלים אלה נועדו להפחתת ההשפעות המזיקות של הפסולת.


מומלץ למפעלים להתייעץ עם מהנדסים אלה על מנת לקרוא עוד על שיטות לניהול פסולת תעשייתית. במסגרת תפקידם הם יודעים איך כלכלה מעגלית רלוונטית כאן. הם יודעים איך לכלול כלים לניהול פסולת תעשייתית מבלי לפגוע בסביבה.


אין בזבוז של חומרי גלם:


כלכלה מעגלית יוצרת לולאה סגורה. לכל מוצר במפעל צריך להיות שימוש בקצה, כולל הפסולת.


שימוש  חוזר בחומרים:


יועצי סביבה עוזרים לך בהיבט הזה. הם מלמדים ומייעצים כיצד לעשות שימוש חוזר בחומר אם יש להם את האפשרות. במידה ואין, הם ינחו אותך כיצד להשתמש בשאריות החומר במידת הצורך.


פעולה זו מובילה לפחות נטל על המטמנות.


עדיפות גבוהה למוצרים ידידותיים לסביבה:


התייעץ עם יועצים סביבתיים, אשר יודעים באיזה סוג של חומר ומוצר עליך להשתמש במפעל שלך. ישנה עדיפות לחומרים ידידותיים לסביבה למצב בו אין למפעל שימוש בהם יותר. עם זאת, לא הכרחי ליצור פסולת חיצונית כלל.


רתמו את כוחו של המעגל הפנימי:


הכלכלה המעגלית מקדמת את השימוש בפריטים הצורכים פחות אנרגיה. כך יתאפשר לכדור הארץ לנשום קצת אוויר צח, ללא זיהום.


נסו להאריך את חיי המוצר:


עיקרון נוסף של הכלכלה המעגלית הוא זה. יועצי סביבה יודעים להתמקד בדבר הנכון, וכך הם מסוגלים למצוא דרכים להבטיח שלכל מוצר יהיה מחזור חיים ארוך יותר. דבר זה אפשרי כאשר הם יודעים כיצד לדאוג לשימוש חוזר, מיחזור ולהמציא מחדש.


טיהור שפכים:
לעתים קרובות, יועצים סביבתיים יודעים לטפל בשפכים תעשייתיים, משום שהם עוסקים בכך במשך שנים. במקרה שלנו הם כוללים במקביל גם תהליכים ידידותיים לסביבה. זוהי דרך אחת לקדם את הכלכלה המעגלית. פרויקטים אלו מסייעים בקיימות של המשאבים הטבעיים שלנו.
מסקנה:
הגדר את מטרותיך לצד הכלכלה המעגלית בישראל בעזרת: https://he.sutok.co.il/. 


סוטוק היא החברה הטובה ביותר להנדסת סביבה בישראל לניהול כל סוג של פסולת תעשייתית.

Post a Comment

0 Comments